วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง ในโค. กระบือ เพื่อรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมบี สกีน ในพื้นที่อำเภอควนเนียง จำนวน 5 ฟาร์ม พร้อมประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคและการนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่จากต่างพื้นที่