วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสวนออก ให้คำแนะนำการป้องกันโรค การเลี้ยงสัตว์ ณ ศาลาประชาคมบ้านสวนออก ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์  แร่ธาตุก้อน ยาถ่ายพยาธิ ให้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค