หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าเนเปียร์ลูกผสมที่กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกขึ้นมาใหม่ มีศักยภาพในด้านการให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสูง เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโคนม โคเนื้อกระบือ แพะ และแกะ ทั้งแบบหญ้าสด และหญ้าหมัก

 

              ลักษณะเด่น

                1.เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตประมาณ 70-80 ตันต่อไร่ต่อปี

                2.มีโปรตีน 8-10% มีความน่ากินสูง สัตว์ชอบกิน

                3.แตกกอดี โดยในฤดูหนาวยังเจริยเติบโตได้ดี ไม่พักตัว

                4.ใบและลำต้นอ่อนนุ่ม ขอบใบไม่คม มีขนน้อย

                5.ตอบสนองต่อการให้น้ำและปู๋ยดี ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี โดยเก็บเกี่ยวได้ปีละ 5-6 ครั้ง

                6.พื้นที่ปลูก 1 ไร่ สามารถเลี้ยงโคได้ 5-6 ตัว

            จังหวัดสงขลา มีเกษตรกร นายปาหยัน บาเต๊ะ ปลูกพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปีย ปากช่อง1) บ้านเลขที่ 5 ม.8 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวจำนวนมาก  สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลข 08-92987075

 

 

 

 

 


 บทความโดย นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา วันที่ 12 ก.พ. 2556