วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี นายประชัน ใจประเทือง ปศุสัตว์อำเภอเทพาและสะบ้าย้อย นายสัตวแพทย์กิตติศักดิ์ แสงสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา เจ้าหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย ฉีดยาบำรุง ถ่ายพยาธิและเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ

ผลการดำเนินงาน ฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยและถ่ายพยาธิกระบือ 6 ตัว  และให้บริการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยและถ่ายพยาธิ โค 641 ตัว