วันที่ 16  พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน (ภายใต้ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา