วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายมนูญ  กองวงศ์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุม การตรวจพื้นที่ของคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงเสด็จออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  เพื่อฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขแมวไม่มีเจ้าของ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 พฤษภาคม 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา