วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายขบวน อินทรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการทำโครงการทหารพันธุ์ดี และการเลี้ยงไก่ไข่โดยใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนอาหาร พร้อมทั้งมีการสนับสนุนหญ้ามันสยามไว้ปลูกภายในฟาร์มตัวอย่างฯ สำหรับเป็นพืชอาหารสัตว์ และเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

 


ภาพและข่าวโดย : นางสาวปริชญา หนูพันธ์
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา