จากกรณีการระบาดของโรคเพิร์ส ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอกระแสสินธุ์ ซึ่งพบในผู้เลี้ยงหมูกว่า 60 ราย มีหมูตายแล้วถึง 40 ตัว แม้ผ่านการทำลายเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรคแล้ว แต่ยังมีประชาชนบางส่วนกังวลถึงการบริโภคเนื้อหมูในพื้นที่ เบื้องต้นกรมปศุสัตว์ระบุว่า ทางหน่วยงานมีมาตรการควบคุมตั้งแต่การเลี้ยง การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ การตรวจหาสารตกค้าง และการสุ่มตรวจเขียงหมู จึงมั่นใจได้เลยว่า เนื้อหมูจากโรงฆ่าที่ได้รับอนุญาต ไม่มีโรคแน่นอน และไม่ได้มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด

         นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การระบาดของโรคเพิร์สในหมู เมื่อเกิดแล้วจะอยู่ในโรงเรือนได้นาน ระบาดได้เร็วและง่าย ฉะนั้นเมื่อพบโรคนี้จะต้องรีบดำเนินการควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดสงขลาจะพบที่อำเภอสทิงพระ หาดใหญ่ และอำเภอกระแสสินธุ์ และไม่ติดถึงคน