วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามโรงฆ่า จำนวน 1 โรง ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงฆ่าไก่สยามเพาเวอร์แลนด์ จำกัด ดำเนินการตรวจโรงฆ่าให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว