วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางอภิชดา สุคนธปติภาค ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา นางสาวธนาศรี แก้วประจันทร์ สัตวแพทย์อาวุโส เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยให้คำแนะนำในเรื่องสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกต้อง และชี้แจงการขึ้นทะเบียนขออนุญาตค้าซากตามระเบียบของกรมปศุสัตว์