วันที่ 4 ธันวาคม 2562  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ จัดเตรียมแผนการฉีดวัคซีน และแผนการดำเนินการรักษาสัตว์ป่วย ในพื้นที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย