วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ นำโดย นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ และคณะอาจารย์ นักศึกษาจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาต้นโพธิ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีสัตว์เข้ารับบริการทั้งหมด 46 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์ด้อยโอกาส มีสัตว์เข้ารับบริการจำนวน 36 ตัว เป็นสุนัข 27 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 5 ตัว และแมวจำนวน 9 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 6 ตัว