วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และโรงนมเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนม ณ โรงนมเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการสร้างโรงเรือนโคนมของเกษตรกร ๗ ฟาร์ม  โดยมีนายวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง นายพินิจ คำสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี ทีมงานสำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์  นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายมนูญ กองวงค์จันทร์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และบริษัท ๑๐๘ เครื่องจักรเกษตรและอุปกรณ์ จำกัด  ร่วมให้คำแนะนำ