วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ปศุสัตว์เขต 9 และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา