วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ รวม 399 คน
    กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถอาสาลงพื้นที่ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนถึงบ้าน การจับสุนัขจรจัดบริเวณจุดเกิดโรค เพื่อทำหมัน การฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว ที่นำมารับบริการ ณ จุดรณรงค์การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้ที่มาร่วมงาน