วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำรวจเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร ในตลาดสดหาดใหญ่พลาซ่า 3 เป็นตลาดของเทศบาลนครหาดใหญ่ และตลาดกิมหยง (เอกชน) รวมจำนวน 14 เขียง เนื้อสุกรที่จำหน่ายมีสีชมพู สะอาด ไม่มีตุ่มขาว(เม็ดสาคู) แทรกในเนื้อหมู และไม่พบพยาธิในเนื้อหมู