วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 6  ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมแจ้งมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ โดยให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องทุกปี และหากพบสุนัขในพื้นที่ที่มีอาการผิดปกติ  ให้แจ้งเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทันที   หลังจากนั้น ได้นำทีมสื่อมวลชนติดตามการดำเนินงานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา