วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูล์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานนวัตกรรมยางพาราไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตรครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน