วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะยอ ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา

   ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน รวม 54 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 10 ตัว สุนัขเพศเมีย 21 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 18 ตัว
ฉีดวัคซีน รวม 65 ตัว ทั้งนี้เพื่อผลักดันพื้นที่เกาะยอให้เป็นพื้นที่ระดับปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป