วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา มีประชาชนให้ความสนใจนำสุนัขและแมวมาทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสุนัข 17 ตัว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 16 ตัว แมว 10 ตัว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 9 ตัว รวมทั้งสิ้น 27 ตัว