วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  เปิดให้บริการสถานพยาบาลสัตว์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีผู้รักสุนัข นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมัน โดยสุนัขและแมวมาจากวัด โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ เป็นสุนัขเพศผู้  6 ตัว เพศเมีย 22 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 10 ตัว รวมทั้งสิ้น 40 ตัว