วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และปศุสัตว์อำเภอระโนด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(ด้านปศุสัตว์) มอบเวชภัณฑ์ยาสัตว์ พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ม.1 ต.กระแสสินธุ์ โค 34 ตัว  เกษตรกร 8 ราย เกษตรกร ม.3 ต.เชิงแส โค 16 ตัว กระบือ 46 ตัว เกษตรกร 2  ราย เกษตรกร ม.1 ต.โรง โค 22 ตัว เกษตรกร 7 ราย พร้อมได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกร ต.บ้านขาว อ.ระโนด จังหวัดสงขลา 10 ราย