วันที่ 19 มกราคม 2560 นายศุภชัย พานชวบุษป์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดทำทะเบียนช้าง เจาะเลือดเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA ณ ปางช้างเผือกหาดใหญ่ อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา โดยเป็นการดำเนินการบูรณาการของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมปศุสัตว์ และกรมการปกครอง

     ซึ่งในอดีตช้างเหล่านี้ได้ถูกนำมาเดินเร่ร่อนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ปัจจุบันถูกนำไปอยู่ที่ปางช้างอย่างถูกกฎหมายแล้ว ปัจจุบันช้างมีสุขภาพดี