วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจเยี่ยม ฟาร์มเลี้ยงแพะของเกษตรกร ม. 5  ต.พะตง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมได้เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจโรค  Brucellosis ในแพะ ตามเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด มีแพะจำนวน 64 ตัว ทั้งนี้ในบริเวณสวนยางรอบๆ คอกแพะยังได้เลี้ยงผึ้ง 45 รัง เก็บน้ำผึ้งได้คราวละ 70 - 80 ขวด