18 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ  สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายนายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคลัมปีสกิน ให้โคของเกษตรกรหมู่ 8 ตำบลปาดังเบซาร์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยมีเกษตรกรรับบริการ 19 ราย โคจำนวน 112 ตัว