วันที่ 5 มกราคม 2560 นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุกทภัย พร้อมตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ โดยวางแผนจัดหาหญ้าแห้งให้กับสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีความต้องการในพื้นทีเร่งด่วน