วันที่ 17 ตุลาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาชนโคนานาชาติ และฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคระบาดสัตว์ บริเวณคอกสัตว์และสนามกีฬาชนโค  ในพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา