วันที่ 3 ตุลาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในโครงการธนาคารโคกระบือ พร้อมทั้งฝังฮอร์โมนเหนี่ยวนำการตกไข่ เพื่อแก้ไขปัญหาผสมติดยาก  จำนวน 5 ตัว ณ บ้านนาสีทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา