วันที่ 20  กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา