วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล อบรมให้ความรู้การทำหญ้าหมัก และบ่อแก๊สชีวภาพ ให้แก่เกษตรกรบ้านไสท้อน หมู่ 9 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา