วันที่ 10 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด เก็บตัวอย่าง swab ไก่ชน เพื่อรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบการป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา