วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี มอบอาหารสัตว์พระราชทานให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาปึกในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา