วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการเจาะเลือดแพะ เพื่อต่อใบอนุญาตฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซีส ระดับ A ของธนกรฟาร์ม จำนวนแพะ 94 ตัว