วันที่ 29 สิงหาคม 2561 พันจ่าเอกนิพนธ์ จันทร์ชู หัวหน้าบริหารงานงานปกครอง(ปลัดอาวุโส) ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบไก่ไข่ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 61พร้อมอาหารและเวชภัณฑ์ เกษตรกร 121 ราย ไก่ไข่ 605 ตัว