16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการเจาะเลือดแพะของเกษตรกรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจโรคบรูเซลโลซีส(แท้งติดต่อ) และดำเนินการเป็นพื้นที่ปลอดโรคฯต่อไป