วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพสงขลา ดำเนินการฝังฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเป็นสัดในกระบือ และเตรียมการผสมเทียมให้แก่กระบือของเกษตรกรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา