วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้ม และชวนกันไปวัด โดยแจกเวชภัณฑ์สัตว์ ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สถานะการณ์การระบาดของโรค สร้างจิตสำนึกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัข-แมว ณ.วัดผักกูด หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา