วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ให้บริการตรวจสุขภาพและเจาะเลือดแพะ ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อชันสูตรโรค ณ กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านถนนพาด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา