วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ตรวจเยี่ยมแปลงพืชอาหารสัตว์ พร้อมแนะนำให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา