วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ให้บริการฉีดวัคซีนโค เพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ ม.1 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา