วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข แมว ในท้องที่ตำบลปากปาง ตามโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง ประจำปี 2561