วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ออกหน่วยบริการปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังอุทกภัย รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย มอบหญ้าแห้ง แร่ธาตุก้อน ยารักษาโรคสัตว์ ให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงโค หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา