วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายคำนัล มากแก้ว ปศุสัตว์อำเภอเทพา ตรวจสุขภาพสัตว์ รักษาสัตว์ป่วยในพื่นที่ประสบอุทกภัย ตำบลท่าม่วง และ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา