วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา ตรวจสุขภาพแพะของกลุ่มเกษตรเลี้ยงแพะตำบลปากบาง พร้อมทั้งได้เจาะเลือดส่งห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อชัณสูตรโรคต่อไป