วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค เกษตรกร ของ ม.7 และ ม.2  ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา และสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวนโครวม 552 ตัว เกษตรกร จำนวน 38 ราย