วันที่ 20 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ  ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสุกร ให้คำแนะนำการเลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในสุกร ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร (AFS) ให้แก่เกษตรกร ณ สมคิดฟาร์ม หมู่ที่7 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา