วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการด้านปศุสัตว์  ณ โรงเรียนบ้านสะกอม ม.2 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้เข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์ 110 ราย ได้ให้บริการเอกสารคู่มือการเลียงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้เข้ารับบริการ