วันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขแมวด้อยโอกาสและไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ปี 2562 ณ วัดสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา