วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ (ศพก.) เกษตรกรต้นแบบ ณ ม.2 และตรวจเยี่ยมคอกกักปลายทางยีญาฟาร์ม ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา