วันที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา